จดทะเบียนหมู่บ้านติดต่อ
..............................................................................................................
ติดต่อ
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์ มือถือ 085-969-2424
หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Email : thaimanage@gmail.com
http://www.prakit.net/
http://www.prakit.net/smt/
http://www.prakit.net/law/
http://www.prakit.net/globallegal/