หน้าแรก     ประชาสัมพันธ์     สินค้า       เว็บบอร์ด    ติดต่อ
จุลินทรีย์ SMT

ผลิตภัณฑ์  SMT  เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพชนิดผง
       ผลิตมาจากเชื้อจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ มีจำนวนหลายพันล้านตัว มีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายโปรตีน ย่อยสลายไขมัน ย่อยสลายคาร์โบไฮเดรต และสลายเซลลูโลส เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศ  Anaerobic Bacteria กลุ่ม Bacillus  subtilis, Bacillus mesentericus, Pediococcus , Steptococcusfecalis, Candida utilis, Saccharomyces  cerevisiae
จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ ที่คัดเลือกสายพันธุ์ มีดังนี้
       1. กลุ่มยีสต์ (Yeasts)
       ช่วยสร้างสาร Growth Factor ซึ่งสารนี้จะไปช่วยเร่งปฏิกิริยากระตุ้นการเจริญเติบโตและแบ่งจำนวนจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆ ให้มีจำนวนมากขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยทำให้ของเสียเน่าและเปื่อยทำให้โมเลกุลมีขนาดเล็กลง ส่งผลทำให้การย่อยสลายง่ายและเร็วขึ้น
กลุ่มยีสต์ยังมีสารเอนไซด์ย่อยสลายอินทรีย์ พวกแป้ง, น้ำตาล ไปเป็นแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นให้กลุ่ม Lactic Acid Bacteria
       2. กลุ่มผลิตกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria)
       เป็นตัวช่วยปรับค่าน้ำ โดยจุลินทรีย์กลุ่มนี้จะสร้างสภาพความเป็นกรด เพื่อปรับค่า pH ของน้ำเน่าเสียและAlkaline (ภาวะความเป็นด่าง) ให้กลับสู่สภาพที่ดีขึ้นและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์กลุ่มอื่น ๆ ที่เป็นกลุ่มสร้างสรรค์
       3. กลุ่มสังเคราะห์แสงผลิตออกซิเจน (Photosynthetic Bacteria)
       กลุ่มนี้จะช่วยสร้างออกซิเจนทำให้น้ำเสียมีปริมาณออกซิเจนมากขึ้น และยังไปกระตุ้นจุลินทรีย์กลุ่มที่ต้องการออกซิเจนให้มีการแบ่งตัวมากขึ้น ซึ่งกลุ่มนี้ก็กินสารอินทรีย์ต่าง ๆ เป็นอาหารด้วย ทำให้น้ำสะอาดขึ้น
       4. กลุ่มบาซิลลัส (Bacillus Bacteria)
       กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความทนทานสูง ช่วยย่อยสลายกากของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ และไขมัน จุลินทรีย์กลุ่มนี้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
ประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  SMT
       คุณประโยชน์ จุลินทรีย์SMT มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายสารชีวภาพ โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต และไขมัน  กำจัดกลิ่นเหม็น  ลดค่าบีโอดี และ ซีโอดี อย่างรวดเร็ว
       แก้ปัญหา   ลดค่าบีโอดี กำจัดกลิ่นเหม็นจาก บ่อเกรอะ, บ่อบำบัดน้ำเสีย  ฟุ้งกระจายตามอาคารบริเวณชั้นต่าง ๆ  และลานจอดรถ ฟุ้งไปตามห้องน้ำ 
       วิธีการใช้   นำเชื้อจุลินทรีย์  SMT เทลงบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน ,บ่อบำบัดน้ำเสีย ,ชักโครก,โถปัสสาวะ  เพื่อย่อยสลายกากปฏิกูลของเสีย  เทราดพื้นห้องน้ำ  พื้นห้องเก็บขยะ  ล้างตลาดสด    เพื่อช่วยขจัดกลิ่นเหม็นหมดสิ้นไป ผลที่จะได้รับช่วยประหยัดพลังงานลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสีย ปรับสภาพน้ำเสียให้มีสภาพดีก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติไบโอคลีน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น