จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น บำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์
รับปรึกษาปัญหากฎหมาย อาญา แพ่งแรงงาน ภาษีอากร ศุลกากร
ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น
1.        ด้านนิติบุคคลหมูบ้านจัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุด
2.        ให้คำปรึกษาแนะแนวทางแก้ไขให้กับลูกหนี้ให้ได้ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างถูกทางโดยมีขอบข่ายในการให้คำปรึกษาดังนี้
2.1  รับเป็นทนายความแก้ต่างในชั้นศาล เกี่ยวกับคดีหนี้สินทุกประเภท และ
คดีอื่น ๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา
2.2  แก้ปัญหาในกรณี ลูกหนี้ถูกบังคับคดี หรือ ถูกยึด/ถูกอายัดทรัพย์ (ขายทอดตลาด)
2.3  รับเป็นตัวแทนเข้าไปเจรจากับสถาบันการเงินแทนลูกหนี้
2.4  ทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท
2.5  รับเป็นตัวแทนซื้อ - ขายอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ
2.6  จดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด
2.7  จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตาม พ.ร.บ.ทีดินฉบับใหม่
2.8  รับว่าความคดีต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร
อ่านต่อ................
จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายใหม่ล่าสุด
  • หากหมู่บ้านของท่านสร้างก่อนปี พ.ศ.2543
  • หากหมู่บ้านของท่านสร้างหลังปี พ.ศ.2543
  • ต้องการจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายใหม่
อ่านต่อ.................
รับบำบัดน้ำเสีย ด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
หากท่านมีปัญหา
  • ค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐาน
  • มีกลิ่นเหม็นในระบบบำบัดน้ำเสีย
  • มีปัญหาจากระบบบำบัดน้ำเสียเกินค่ามาตรฐาน  ฯลฯ
อ่านต่อ...................
Download เอกสารเกี่ยวกับ
  • บำบัดน้ำเสีย ลดค่าบีโอดี กำจัดกลิ่นเหม็น
  • จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร จดทะเบียนอาคารชุด
  • บริหารจัดการ ฯลฯ
อ่านต่อ..................
ติดต่อ
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์  มือถือ 085-969-2424 
หมู่บ้านวิสตาปาร์ค 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  นนทบุรี 11120
www.prakit.net     Email :  thaimanage@gmail.com
ปรับปรุงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00  น.