จดทะเบียนหมู่บ้าน
บริการ
..............................................................................................................
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
        รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร เป็นบริษัทในกลุ่ม THAI ASSET GROUP การดำเนินการของบริษัทมีดังต่อไปนี้
1. จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จดทะเบียนกรรมการ จัดประชุมใหญ่
2. จดทะเบียนอาคารชุด และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จัดประชุมใหญ่
3. บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร
4. บริหารจัดการอาคารชุด
5. รับบำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่นเหม็น ลดค่าบีโอดี
6. เป็นที่ปรึกษาในการบำบัดน้ำเสีย ค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐาน
7. ขายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น น้ำยาทำความสะอาด
8. ปรึกษาปัญหากฎหมาย
ฯลฯ


ติดต่อ
..............................................................................................................
  ติดต่อ
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ SMT ลดค่าบีโอดี
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์ มือถือ 085-969-2424
หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค 89/15 หมู่ 3 ตำบลบางตลาด อำเมอืปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
http://www.prakit.net/
http://www.prakit.net/smt/
http://www.prakit.net/law/
Email :  thaimanage@gmail.com วันจันทร์ - วันเสาร์
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น.