ติดต่อ
..............................................................................................................
  ติดต่อ
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ SMT ลดค่าบีโอดี
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์ มือถือ 085-969-2424
หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค 89/15 หมู่ 3 ตำบลบางตลาด อำเมอืปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
http://www.prakit.net/
http://www.prakit.net/smt/
http://www.prakit.net/law/
Email :  thaimanage@gmail.com วันจันทร์ - วันเสาร์บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุด