เกี่ยวกับเรา
..............................................................................................................

        บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด เป็นบริษัทบริหารอสังหาริมทรัพย์ไทยผู้เชี่ยวชาญการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนิติบุคคอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ
        รับจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุด
        และธุรกิจ บำบัดน้ำเสีย ลดค่าบีโอดี กำจัดกลิ่นเหม็น
ติดต่อ
..............................................................................................................
  ติดต่อ
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ SMT ลดค่าบีโอดี
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์ มือถือ 085-969-2424
หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค 89/15 หมู่ 3 ตำบลบางตลาด อำเมอืปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
http://www.prakit.net/
Email :  thaimanage@gmail.com วันจันทร์ - วันเสาร์
Read More บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุด