เกี่ยวกับเรา
..............................................................................................................

        บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด เป็นบริษัทบริหารอสังหาริมทรัพย์ไทยผู้เชี่ยวชาญการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนิติบุคคอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ
        และธุรกิจ บำบัดน้ำเสีย ลดค่าบีโอดี กำจัดกลิ่นเหม็น
ติดต่อ
..............................................................................................................
ติดต่อ
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ SMT ลดค่าบีโอดี
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์ มือถือ 085-969-2424
หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค 89/15 หมู่ 3 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Email :  thaimanage@gmail.com วันจันทร์ - วันเสาร์
http://www.prakit.net/smt
ปรับปรุง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.

BOD