จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น บำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์
จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายใหม่ล่าสุด
  • หากหมู่บ้านของท่านสร้างก่อนปี พ.ศ.2543
  • หากหมู่บ้านของท่านสร้างหลังปี พ.ศ.2543
  • ต้องการจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายใหม่
อ่านต่อ.................
รับบำบัดน้ำเสีย ด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
หากท่านมีปัญหา
  • ค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐาน
  • มีกลิ่นเหม็นในระบบบำบัดน้ำเสีย
  • มีปัญหาจากระบบบำบัดน้ำเสียเกินค่ามาตรฐาน  ฯลฯ
อ่านต่อ...................
Download เอกสารเกี่ยวกับ
  • บำบัดน้ำเสีย ลดค่าบีโอดี กำจัดกลิ่นเหม็น
  • จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร จดทะเบียนอาคารชุด
  • บริหารจัดการ ฯลฯ
อ่านต่อ..................
ติดต่อ
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด รับบำบัดน้ำเสีย และแก้ไขปัญหาน้ำทิ้งที่มีปัญหา
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร และบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด และอื่น ๆ
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์
บริหาร จดทะเบียนหมู่บ้าน จดทะเบียนอาคารชุด 085-969-2424 
บำบัดน้ำเสีย ลดค่าบีโอดี กำจัดกลิ่นเหม็น 083-259-3386
หมู่บ้านวิสตาปาร์ค 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  นนทบุรี 11120
www.prakit.net     Email :  thaimanage@gmail.com
ปรับปรุงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00  น.