กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน
อาจารย์ประกิต กาญจนาโกวิทย์
  1. วุฒิบัตรกรมพัฒนาที่ดิน ปีพ.ศ.2553
  2. วุฒิบัตรกรมพัฒนาที่ดิน ปีพ.ศ.2556
  3. วุฒิบัตรกรมพัฒนาที่ดิน ปีพ.ศ.2557
  4. วุฒิบัตรภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  5. วุฒิบัตรหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  6. ค่าเปรียบเทียบจุลินทรีย์
ติดต่อ
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ SMT ลดค่าบีโอดี
98/250 หมู่6 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
คุณหญิง  099-450-2345  เวลา 11.00-19.00 น.
Email : kcom.bkk@gmail.com   วันจันทร์ - วันเสาร์
คุณประกิต  082-747-4210  เวลา 09.00-17.00 น.
Email :  thaimanage@gmail.com วันจันทร์ - วันเสาร์
http://www.prakit.net/smt
ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น.