กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน
ติดต่อ
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ SMT ลดค่าบีโอดี
98/250 หมู่6 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
คุณหญิง  099-450-2345  เวลา 11.00-19.00 น.
Email : kcom.bkk@gmail.com   วันจันทร์ - วันเสาร์
คุณประกิต  082-747-4210  เวลา 09.00-17.00 น.
Email :  thaimanage@gmail.com วันจันทร์ - วันเสาร์
http://www.prakit.net/smt
ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น.

บริหารอาคารชุด บริหารคอนโด บริหารคอนโดมิเนียม
การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ขอนำเสนอการให้บริการต่างๆ สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย โดยมีบริการต่าง ๆ ดังนี้
 1. จดทะเบียนหมูบ้านจัดสรร ตามกฎหมายเก่า และกฎหมายใหม่
 2. บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร
 3. บริหารจัดการอาคารชุด
 4. ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
 5. รับดำเนินการประชุมใหญ่สามัญ ประชุมใหญ่วิสามัญ
 6. รับปรึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ร.บ.หมู่บ้านจัดสรร คดีแพ่ง คดีอาญา และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร
 7. รับบำบัดน้ำเสีย ด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ ไม่ใช้สารเคมี
 8. แก้ปัญหาบีโอดี เกินค่ามาตรฐาน
 9. กำจัดกลิ่นเหม็น
 10. สลายไขมัน บ่อบำบัดน้ำเสีย
 11. ฯลฯ