ติดต่อ
บริษัท ไทยไบโอคลีน จำกัด
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์ 085-969-2424
www.prakit.net     Email :  thaimanage@gmail.com

#รับบำบัดน้ำเสีย#ลดค่าบีโอดี#ลดค่าbod#กำจัดกลิ่นเหม็น#ปัญหากลิ่นเหม็น#ดับกลิ่นเหม็น#ปัญหาไขมันในบ่อบำบัดน้ำเสีย#ปัญหาค่ามาตรฐานเกินกว่ากฎหมายกำหนด