ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. เกี่ยวกับ พรบ ต่าง ๆ
  2. เกี่ยวกับการจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร
  3. เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย และเอกสารกรมควบคุมมลพิษ

ติดต่อ
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด รับบำบัดน้ำเสีย และแก้ไขปัญหาน้ำทิ้งที่มีปัญหา
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร และบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด และอื่น ๆ
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์
บริหาร จดทะเบียนหมู่บ้าน จดทะเบียนอาคารชุด 085-969-2424 
บำบัดน้ำเสีย ลดค่าบีโอดี กำจัดกลิ่นเหม็น 083-259-3386
หมู่บ้านวิสตาปาร์ค 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  นนทบุรี 11120
www.prakit.net     Email :  thaimanage@gmail.com
ปรับปรุงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00  น.


จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น บำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์