Private Site by cannot dot info  
 


PHPinfoBoard v.3
   MySite.com 
 
รับปรึกษาปัญหากฎหมาย แพ่ง อาญา ภาษีอากร ศุลกากร แรงงาน

รับปรึกษาปัญหากฎหมาย แพ่ง อาญา ภาษีอากร ศุลกากร แรงงาน
บริษัทโกลบอลลีกัล จำกัด Global Legal Limited
เรามีผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงินมารวมตัวกันเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้เสีย (NPL) หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้ที่ดีของสถาบันการเงิน ต่าง ๆ
และให้คำปรึกษาแนะแนวทางแก้ไขให้กับลูกหนี้ให้ได้ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างถูกทางโดยมีขอบข่ายในการให้คำปรึกษาดังนี้
รับเป็นทนายความแก้ต่างในชั้นศาล เกี่ยวกับคดีหนี้สินทุกประเภท และคดีอื่น ๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา
แก้ปัญหาในกรณี ลูกหนี้ถูกบังคับคดี หรือ ถูกยึด/ถูกอายัดทรัพย์ (ขายทอดตลาด)
รับเป็นตัวแทนเข้าไปเจรจากับสถาบันการเงินแทนลูกหนี้
ทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท
รับเป็นตัวแทนซื้อ - ขายอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ
จดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฯ รับว่าความคดีต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร
ฯ ล ฯ
ติดต่อ
บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด
อาจารย์ประกิตกาญจนาโกวิทย์
มือถือ 085-969-2424
370/2 อาคารแฟร์ทาวน์เวอร์สุขุมวิท 50 พระโขนง คลองเตย กทม. 10260
http://www.thaimanage.com
http://www.prakit.net/
Email : thaimanage@gmail.com
 
thaimanage Admin 
22 June 2018 - 18:31
 
Add? Reply Mail to your@mail.com Delete